Tuesday, June 23, 2009

Year of the Priests


Veritas Editorial: Ang Pari at ang Bayan

Ang araw na ito ay ang simula ng pagdiriwang ng Year of the Priests hanggang June 19, 2010 base na rin sa kautusan ng Kaniyang Kabanalan Benito ikalabing anim. Ito ang simula ng panibagong repleksiyon para sa mga pari sa loob at labas ng bansa upang pagnilayan ang kahalagahan ng kanilang mga papel bilang alagad ng Diyos at alagad ng simbahan.

Tungkulin ng ating mga pari na gampanan ang kanilang bokasyon na ipamahagi ang salita ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang mas mahalagang tungkulinn ngayon ng mga pari sa Pilipinas lalo na sa kasalukuyang kalagayan kinapapalooban ng ating bansa?

Ayon sa panlipunang doktrina ng ating simbahan, hindi kumpleto ang ebanghelisasyon kung hindi nito nasasagot ang mga suliraning personal at panlipunang buhay ng tao.

Ano nga ba ang hamon sa lahat ng kaparian sa ating bansa?

Isang hamon sa ating mga pari na gawing makabuluhan ang ebanghelisasyon sa bansa. Kailangang maging instrumento ang ebanghelisasyon para sa pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Batay na rin sa nilalaman ng panlipunang doktrina ng simbahan, nasa pinaka-puso nito ng “ministry of service” ng simbahan. Sa pamamagitan kasi nito, naipoproklama ng simbahan ang Diyos at ang misteryo ng pagtubos nito sa pamamagitan ni Kristo, at sa pamamagitan niya’y naihahayag ng Diyos ang sarili nito sa mga tao.

Napapanahon na ang pangangailangang matukoy ng ating mga pari kung ano ang tungkulin nito sa bayan at sa mamamayan dahil sa patuloy na krisis na nararanasan ng ating bansa. Lalong nagiging mahalaga ngayon ang papel na maari nilang gampanan bilang mga alagad ng Diyos at ng kanyang simbahan. Lalong nagiging mahalaga din ngayon ang kanilang partisipasyon, pakiki-alam, at pakikisangkot sa sari-saring isyu at problema na bumabalot sa ating lipunan.

Ayon sa ating mahal na Santo Papa, Benito ikalabing anim, sino nga ba ang isang pari. Ito ang kanyang masasabi: “The eternal paradox of the priest: He has the contraries within himself. He reconciles, at the price of his life, fidelity to God and fidelity to man. He has the air of poverty and powerlessness. He does not have the political means, financial resources, or weapons, which others use to conquer the earth. His power is to be disarmed and ‘to be able to do all things in him who gives him strength.’”

Sa lahat ng mga pari sa bansa, maging makabuluhan sana ang pagdiriwang ng taon ng mga kaparian sa Pilipinas. At magiging makabuluhan lamang ito kung matutukoy ng bawat pari ang kanya-kanyang ambag para sa tunay na pagbabago sa ating lipunan.

Hindi dapat sa pagsesermon lamang magaling ang isang pari dapat siyang maging huwaran ng lahat na sumasampalataya sa panginoon.

Let's continue praying for our priests! They are humans too and can make mistakes like us.